dissabte, 26 de desembre del 2009

SELECTIVITAT


Per als estudiants que esteu en 2º de Batxillerat, la Selectivitat està molt a la vora. És de totes les proves acadèmiques la més temuda, i en bona mesura, a causa del seu desconeixement. Però no n'hi ha per tant.

La Selectivitat és un examen més. Només té de particular el lloc en el qual es fa i la concentració de proves en pocs dies. No li tinguis por. Per a preparar-te a consciència has d'analitzar la matèria i preveure quins temes tenen major probabilitat de caure en cada assignatura. Els dies d'exàmens les cues i les aglomeracions provoquen un estrès afegit amb el que has de contar, procura ser puntual i pacient.

Ja saps que aquest any entra en vigor la nova Selectivitat i sempre el que es nou dóna un poc de por al principi, veritat? Idò no tens perquè preocupar-te, la nova Selectivitat seguirà sent tan fàcil d'aprovar com la vella. La majoria d'estudiants opten a titulacions sense limitació de places, on només fa falta aprovar per a entrar. Si aquest és el teu cas, gairebé no notaràs diferències entre la nova i la vella Selectivitat.

Una de les principals novetats quant a l'accés a la Universitat és que desapareix el concepte de via d'accés. Fins a ara determinades carreres tenien el que es denominava “vies d'accés preferents”. Per a accedir a una determinada carrera no era suficient tenir una nota alta, doncs en la competició per aconseguir una plaça, primer s'escollia als estudiants amb millors notes dels quals accedien per les vies que es consideraven preferents i només si sobraven places es tenia en compte als estudiants d'altres vies d'accés.

En la nova Selectivitat, amb la nota obtinguda en la Fase General, un estudiant pot entrar en qualsevol carrera que tingui places suficients, però si vol accedir a una carrera on hi ha més demanda que places ofereix, l'admissió es fa per ordre estricte de la nota d'admissió. Només en cas d'empat entre dos o més estudiants amb la mateixa nota d'admissió (els casos són mínims doncs es consideren tres xifres decimals) tindran preferència els quals s'hagin examinat en la fase general d'una matèria de modalitat vinculada a la branca de coneixement a la qual pertany l'estudi sol·licitat.

Potser pensis que llavors la modalitat de Batxillerat que s'estudia ja no té tanta importància doncs un estudiant d'Arts pot sol·licitar plaça per a estudiar, per exemple Medicina, una carrera de la branca de Ciències de la Salut. Efectivament és possible, però no cal oblidar que les carreres més demandades tenen assignatures vinculades que permeten als estudiants interessats en aquests estudis pujar nota. I si per a Medicina les assignatures de Biologia i Química, entre unes altres, permeten sumar punts en la nota d'accés a la universitat, lògicament un estudiant que s'ha preparat en el Batxillerat afí ho té molt més fàcil, així que seguirà sent important.


Aquí tens un enllaç bastant pràctic on es parla de la nova selectivitat,

http://www.yaq.es/selectividad/selectividad-introduccion

Revistes d'estudiants

Benvolgut alumnat, el centre esta subscrit a dues revistes que us poden interessa d'alló mes, especialitzades en temes d'orientació académica. Els darrers números els podeu trobar a la vitrina de "raco d'orientacio academica" que es troba devora la biblioteca. Si us interessa res d'allí podeu demanar la clau al departament d'orientació.

Y AHORA QUE
http://www.yaq.es/ ENTRE ESTUDIANTES
http://www.entreestudiantes.com/

divendres, 27 de novembre del 2009

INFOJOVE- OFICINA D'EMANCIPACIO JUVENIL

Aqui teniu l'enllaç d'infojove, on hi trobareu molts recursos interessants pels joves es tracta de l'Oficina d'emanicpacio juvenil, on hi trobareu des de com fer-vos el carnet jove, habitatges compartits, estudis, temps lliure, ocuapcio, etc

http://infojove.caib.es/inici.htm

divendres, 20 de novembre del 2009

dijous, 19 de novembre del 2009

Components del Departament d'Orientació

Orientadores
NEUS TUR MARÍ
CATALINA VALLESPIR AGUILÓ (Cap de departament)

Professorat de suport al Programa de Diversificació
NATÀLIA GIL CABEDO (ASL)
CHEMA TENA LÓPEZ (ACT)

Professorat de suport a l'alumnat NESE 1r i 2n ESO
JOAN BLASCO COSTA (ACT)
CÉSAR CHAGUACEDA CAMPO (ASL)
SUSANA MARTÍN (ACT)
ESTRELLA SÁNCHEZ AGUILAR (ASL)

Professorat de suport a l'alumnat NEE
TRINI MAS MOLL (pedagogia terapèutica)
MARIBEL RODRÍGUEZ (pedagogia terapèutica)

Professora d'Audició i Llenguatge
NEUS ESCANDELL TUR (audició i llenguatge)

Tutora grup UECP
FATIMA MALDONADO RODRÍGUEZ (pedagogia terapèutica)

Auxiliars Tècniques Educatives
EVA LÓPEZ BALLESTEROS
LUISA TORRES TUR

Professorat PQPI
LINA FIOL COLOMAR (aprenentatges bàsics)
REBECA LLORET GUERRERO (ACT)
TONI RIBAS HALL (ASL)
ESTRELLA SÁNCHEZ AGUILAR (ASL)

Professorat de suport al TLIC
LINA FIOL COLOMAR
SUSANA MARTÍN

L'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Presentació
L'orientació educativa és un element inherent a tota acció docent que afecta al conjunt de la comunitat escolar (professors, famílies, alumnes i centre). El Departament d'Orientació és el marc institucional on s'articulen les funcions d'orientació i tutoria, així com una determinada oferta curricular adaptada i diversificada. Concretament, per a portar a terme les funcions que té assignades aquest departament, les activitats es desenvolupen bàsicament al voltant de tres àmbits d'actuació:
1) Suport al procés d'ensenyament-aprenentatge: El departament d'orientació té especial responsabilitat en l'assessorament global al centre en relació amb les mesures d'atenció a la diversitat, coordina l'avaluació psicopedagògica i col·labora en el disseny i desenvolupament de les adaptacions curriculars dirigides a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. De la mateixa manera, els programes de diversificació curricular i el Programa de Qualificació Professional Inicial formen part de la programació del departament d'orientació.
2) El Pla d'Acció Tutorial (PAT): es concreta en dos programes dirigits a l'Etapa d'ESO i a l'Etapa de Batxillerat. En cada programa existeixen activitats diferents per a cada nivell educatiu. El PAT es coordina a través de reunions periòdiques entre l'orientadora i els professors-tutors, i es desenvolupa en l'horari de tutoria, amb la supervisió del/la cap de estudis. L'objectiu general de l'acció tutorial és personalitzar l'acció docent i desenvolupar en l'alumnat distintes capacitats i competències relacionades amb ensenyar a pensar, a ser persona, a conviure i a decidir-se.
3) El Pla d'Orientació Acadèmic i Professional (POAP): Forma part del Pla d'Acció Tutorial, encara que amb uns objectius específics que marquen el seu caràcter diferenciador. Bàsicament, amb el nostre Pla d'Orientació Acadèmic i Professional pretenem desenvolupar en l'alumnat l'orientació mitjançant accions per al coneixement sobre si mateixos, del món acadèmic i laboral, de tècniques que facilitin la seva transició a la vida activa i sobre la presa de decisions. I en aquest sentit, consideram molt important la labor de les famílies.

dissabte, 7 de febrer del 2009

Com elaborar un currículum

Si tens 16 anys has assolit l’edat mínima laboral. Una de les opcions que pots triar és la de cercar feina. Si tries aquesta opció, has de tenir en compte la facilitat de trobar feina a través de familiars o amics, que pots cercar feina acudint a les ofertes de feina de les oficines del SOIB ( Servei d’Ocupació de les Illes Balears), a les oficines d’informació juvenil o als punts d’informació laboral (OIJ o CIJAE, mirar a les adreces, al final de la guia), a les distintes borses de treball que puguis accedir o als mitjans de comunicació en la secció d’anuncis.

Igualment pots sol•licitar feina, presentant la teva candidatura i currículum a les empreses que vulguis. A l'hora de cercar feina sempre has de tenir en compte la importància de la formació i “anar vius” i estar atents a les ofertes.

En la següent pàgina es descriu de manera molt fàcil, com fer un currículum.http://www.xtec.es/aulanet/ud/cf/curriculum/index.htm

Tècniques d'estudi

Com ja sabeu, és molt important en la vostra vida d'estudiants tenir uns bons hàbits de feina i anar adquirint unes bones tècniques d'estudi. Això és fonamental per poder treure més profit i major rendiment del vostre temps d'estudi. Per això us deixam enllaçades unes pàgines que us poden servir de molta ajuda pels que voleu anar practicant. Esperem que us siguin útils.

* http://www.xtec.es/~jcruz/t_estudi/

Aquesta web de TÈCNIQUES D'ESTUDI vol ajudar-te en dos aspectes, d'una banda, a practicar habilitats bàsiques per qualsevol aprenentage, i de l'altra banda, a ampliar els recursos per estudiar millor. S'hi expliquen alguns conceptes bàsics i podràs fer petits exercicis.


* http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html


Web sobre tècniques d'estudi, en castellà. És molt divertida i pràctica amb molts d'exercicis per fer directament amb el mateix ordinador.

dimecres, 4 de febrer del 2009