OFERTA EDUCATIVA

OPTATIVES 2n ESO
OPTATIVES 3r ESO


ITINERARIS 1r ESO
ITINERARIS 2n ESO
ITINERARIS 3r ESO
ITINERARIS 4t ESO
ITINERARIS 1r BATXILLERAT
ITINERARIS 2n BATXILLERAT
UECP : Unitat Educativa amb Currículum Propi.  Ensenyaments Bàsics. Educació Especial.

PQPI: Auxiliar de Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics. Més informació pijau aqui.
Grau Mitjà: Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX). Més informació pijau aqui.
Grau Superior:  (només 2n) Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX). Més info pijau aqui. Català
Grau Superior: (només 2n) Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX). Més info pijau aqui.Anglès
Grau Superior: Desenvolpament d'Aplicacions Web (DAW). Més info pijau aqui. (Català)
Grau Superior: Web Applications Development (WAD). Més info pijau aquí. (Anglès)