DEPARTAMENT ORIENTACIO

 COMPONENTS DEL DEPARTAMENT

Orientadores
NEUS TUR MARÍ (1r 2n ESO)
Atenció pares i mares: divendres 12:00
TERESA RUIZ ALBELLA (3r , 4t ESO)
Atenció pares i mares: dimecres 18:00
                  

Professorat de suport al Programa de Diversificació
NATÀLIA GIL CABEDO (ASL)-Tutora 3r DIV
CHEMA TENA LÓPEZ (ACT)-Tutor 4t DIV

Professorat de suport a l'alumnat NESE 1r i 2n ESO

JOAN TUR SERRA (AP)
ESTRELLA SÁNCHEZ (ASL)
ANNA TORRES (ASL)

Professorat de suport a l'alumnat NEE
TRINI MAS MOLL (pedagogia terapèutica)
GEMMA LLOPIS DOMINGO (pedagogia terapèutica)

Professora d'Audició i Llenguatge
NEUS ESCANDELL TUR (audició i llenguatge)

Tutora grup UECP
FATIMA MALDONADO RODRÍGUEZ (pedagogia terapèutica)

Auxiliars Tècniques Educatives
MANUELA 


Professorat PQPI
JOAN CALVO (aprenentatges específics FP) - TUTOR
ISABEL CIGNES (aprenentatges bàsics)

JOAN TUR SERRA (Àmbit de comunicació)-TUTOR
ESTRELLA SÁNCHEZ (Àmbit social)
CHEMA TENA LÓPEZ  (Àmbit científic)

Professorat de suport al TLIC

ISABEL SIGNES