dimarts, 8 de juny del 2010

PREINSCRIPCIONS UNIVERSITATS DE CATALUNYA

ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT:

El CENTRE D'INFORMACIÓ JOVE D'Eivissa (CIJE), us facilita el tràmit de la preinscripció a les universitats de Catalunya. Aquí us deixam les instruccions que ens han fet arribar: 

 Requisits i documentació necessària:
       La preinscripció per a Catalunya ha de fer-se per internet a la següent adreça: <http://accesnet.gencat.cat>. Una vegada omplit i enviat per Internet l'imprès de preinscripció, ANOTEU-VOS EL CODI ACCESNET, imprimiu- la per TRIPLICAT i adjunteu-hi (original i 2 fotocòpies) de:
       -       DNI
       -       Estudiants que tinguin aprovades les PAU del batxillerat LOE i LOGSE: la targeta de les PAU.
       -       Estudiants que estiguin en possessió del títol acadèmic de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny i de tècnic esportiu superior: la certificació
d'estudis per a l'accés a estudis universitaris emès pel centre acadèmic corresponent; en aquest certificat haurà de constar la qualificació final del cicle formatiu i les qualificacions dels mòduls professionals.
       Heu de presentar aquesta documentació al Centre d'Informació Jove d'Eivissa (C/ Josep Zornoza Bernabeu, 8, baixos dreta, Eivissa. Tel. 971 312333) abans del 2 de juliol.


Yolanda Fernández García

Departament de Política Esportiva i de Lleure
Centre d'Informació Jove d'Eivissa
C/ de Josep Zornoza Bernabeu, 8

07800 Eivissa
tel. 971 31 23 33 · fax. 971 31 88 14
yfernandez@conselldeivissa.es

www.conselldeivissa.es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada