dimarts, 18 d’octubre del 2011

QUÈ ÉS L'ANSIETAT DAVANT ELS EXÀMENS

QUÈ ÉS L'ANSIETAT DAVANT ELS EXÀMENS?
T
ots necessitem una quantitat determinada d'energia per realitzar qualsevol activitat, des de fer esport o conduir ... fins caminar o llegir un llibre. Aquesta activitat és normal, i a més és necessària. El problema comença quan aquesta quantitat d'energia es dispara i es passa d'estar activat a estar sobreactivat. I això ens passa quan anticipem un perill, ja sigui real o imaginat. Per exemple: "suspendré l'examen", "Segur que em quedo en blanc", "No tinc temps per aprendre" ...
L'ansietat davant els exàmens consisteix en una sèrie de reaccions emocionals negatives que alguns alumnes senten davant els exàmens. Es dóna a nivells molt elevats quan pot interferir seriosament en la vida de la persona. Aquesta ansietat pot ser "anticipatòria" si el sentiment de malestar es produeix a l'hora d'estudiar o en pensar què passarà a l'examen, o "situacional" si aquesta esdevé durant el mateix examen.


PER QUÈ ES PRODUEIX L'ANSIETAT DAVANT ELS EXÀMENS?

Manca de preparació per a l'examen. En aquests casos, errors en la distribució del temps, mals hàbits d'estudi o un "fartanera" d'estudi la nit anterior pot incrementar considerablement l'ansietat.Si la preparació de l'examen ha estat la correcta, l'ansietat durant la realització d'un examen pot ser deguda a pensaments negatius o preocupacions. Així, pot ser que estiguis pensant:

  • En exàmens anteriors (per exemple: una experiència anterior de bloqueig, haver estat incapaç de recordar respostes sabudes)
  • En com altres companys estan fent l'examen.
  • En les conseqüències negatives que preveus de fer un mal examen.


COM AFECTA L'ANSIETAT DAVANT ELS EXÀMENS?
L'ansietat es pot posar de manifest abans, durant i / o després de l'examen en tres àrees:
  • A nivell físic: es poden donar alteracions en el son, mal de panxa, al cap, sensació de paralització o hiperactivació, nàusees, opressió al pit ... etc

  • A nivell de comportament: l'estudiant pot realitzar conductes inadequades. Abans de l'examen al veure's incapaç de centrar-se a causa del malestar que experimenta, l'estudiant pot passar-se hores senceres veient TV, dormint o simplement deixant passar el temps davant dels llibres. El final d'aquestes situacions pot ser l'evitació i / o la fuita d'aquesta vivència que li produeix tant malestar, arribant en ocasions a no presentar-se.

  • A nivell psicològic, tot el que passa pel seu cap abans de l'examen és de caràcter negatiu. D'una banda, l'estudiant s'infravalora ("sóc incapaç de estudiar-m’ho tot", "sóc pitjor que els altres ", "no valc per estudiar") i / o preveu que suspendrà i imagina unes conseqüències molt negatives del fet de suspendre ("què diran els meus pares ", " no podré acabar els meus estudis ", etc). Així mateix, durant l'examen pot tenir dificultat a l'hora de llegir i entendre preguntes, organitzar pensaments o recordar paraules o conceptes. També és possible experimentar un bloqueig mental (o "quedar-se en blanc"), el que es manifesta en la impossibilitat de recordar les respostes tot i que aquestes es coneguin.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada